Databeskyttelse hos TUR Forlag

Her kan du se en oversigt over, hvordan vi behandler dine persondata 

i henhold til GDPR-standarderne.

Lovligt og fair

Vi vil behandle persondata på en lovlig og fair måde og i overensstemmelse med dine rettigheder.

Afgrænset formål

Vi indsamler kun persondata til specifikke og lovlige formål. Persondata vil kun blive brugt til de formål, som de oprindeligt blev indsamlet til.

Gennemsigtighed

Når vi indsamler persondata fra dig eller fra andre kilder, sikrer vi, at du som datasubjekt får den nødvendige information i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har altid ret til at modtage oplysning om, hvilke persondata vi indsamler om dig.

Dataminimeret

Al persondata skal være tilstrækkelig, relevant og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, som de er indsamlet til.

Korrekte data

Persondata, som vi behandler, skal være korrekt, og hvor nødvendigt skal det være opdateret.

Tidsbegrænset

Persondata bliver behandlet i et personidentificerbart format, så længe det er nødvendigt til de formål, som det blev indsamlet og behandlet til. En række procedurer sikrer, at persondata bliver slettet på korrekt vis.

Fortrolighed

Persondata bliver betragtet som fortrolig information. TUR Forlag garanterer fortrolighed ved at sikre, at alle medarbejdere er indforstået med, at persondata er fortrolige og ved at uddanne medarbejderne i, hvordan persondata skal behandles.

Databeskyttelsespolitik

TUR Forlag har udviklet og er indehaver af de immaterielle rettigheder til det materiale, som ligger på turteori.dk.


Materialet på turteori.dk skal behandles fortroligt, og som bruger har man ikke ret til at videregive materialet eller dertil knyttede koder til tredjemand. Login-id (e-mail og password) til turteori.dk er personligt, og må ikke overdrages til eller benyttes af andre. Dette gælder også i forbindelse med udlejning, udlån eller salg af koderne.


Det er ikke tilladt at gemme kursusmateriale eller dele af kursusmateriale på computer eller ethvert andet medie, medmindre det udtrykkeligt er angivet. Endvidere har man som bruger ikke ret til at kopiere, ændre, videregive og offentliggøre materialet, medmindre en sådan ret følger af ufravigelig lovgivning.


Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik vedrører domænet: turteori.dk og dermed også alle underliggende websider.


turteori.dk forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.


Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik eller til, hvordan vi bruger dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os:


turteori.dk

support@turteori.dk

TUR Forlag

Vesterbrogade 6 D, 4. sal

1780 København V

Denmark

+45 35 87 87 00


Brugeradgang til data

Af de data og informationer vi samler på turteori.dk, giver vi brugeren adgang til følgende data:

  • Navn, adresse og emailadresse.
  • Desuden gemmes data om fremdrift i de enkelte kurser samt de forsøg, brugeren foretager på turteori.dk i quizzer og prøver.


Formål med dataindsamling


Vi samler data ind på turteori.dk med flere formål:

  • for at overholde de krav de nationale myndigheder stiller i forhold til afholdelse af specifikke kurser. De nationale myndigheder kræver at kunne få udleveret kursistens brugsdata, hvis kursisten deltager i et kursus, der vedrører et kørekort (A, B, BE, C, CE, D).
  • Registrering af personoplysninger og personhenførbare oplysninger er nødvendige for at kunne analysere, hvordan du bruger turteori.dk via Google Analytics.


Opbevaring af data


Turteori.dk opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der her nævnes. 


Ved handel i vores webbutik, gælder følgende. Medmindre der er særlige grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode, gemmes personoplysninger i vores økonomisystemer i 5 år efter seneste køb, så bogføringsloven overholdes. Derefter vil oplysningerne blive slettet. 


I vores øvrige systemer opbevares oplysningerne i to år efter seneste køb, så forpligtelser vedr. reklamationer efter købeloven kan overholdes. 


For modtagere af vores nyhedsbreve gemmer vi personoplysninger vedr. dette, i det tidsrum du er modtager af vores nyhedsbrev.  Ved tilbagetrækning af dit samtykke, vil oplysningerne blive slettet. 


For digitale tekstbøger - iBøger - gælder: Har brugeren ikke været logget ind i 420 dage, sendes en e-mail til brugeren med mulighed for genaktivering. Genaktiveres kontoen ikke, anonymiseres data og brugeren slettes efter 140 dage.


3. parts adgang til data


Følgende kan have adgang til dele af de personlige data, der indsamles på turteori.dk:

  • Hvis brugeren indgår i et undervisningsforløb, kan udbyderen af dette undervisningsforløb have mulighed for at tilgå data om kursusfremdrift samt quiz og prøvebesvarelser for den enkelte bruger.
  • Jvf. den gældende nationale lovgivning kan relevante myndigheder kræve adgang til data om kursusfremdrift samt quiz og prøvebesvarelser for en navngiven bruger.